თქვენი კალათა ცარიელია

შლანგები

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 3/8 - 50 სმ

16002-50
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16002-50

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 3/8 - 60 სმ

16002-60
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16002-60

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 3/8 - 80 სმ

16002-80
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16002-80

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 3/8 - 100 სმ

16002-100
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16002-100

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 3/8 - 50 სმ

16502-50
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16502-50

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 3/8 - 60 სმ

16502-60
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16502-60

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 3/8 - 80 სმ

16502-80
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16502-80

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 3/8 - 100 სმ

16502-100
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16502-100

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 1/2 - 50 სმ

16004-50
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16004-50

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 1/2 - 60 სმ

16004-60
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16004-60

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 1/2 - 80 სმ

16004-80
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16004-80

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 1/2 - 100 სმ

16004-100
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16004-100

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 1/2 - 50 სმ

16504-50
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16504-50

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 1/2 - 60 სმ

16504-60
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16504-60

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 1/2 - 80 სმ

16504-80
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16504-80

ონკანის შლანგი - Flexitaly - 1/2 - 100 სმ

16504-100
10,00 (GEL)

ონკანის უჟანგავი ფოლადის მოქნილი შლანგი 16504-100

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 20 სმ

100-20 38M 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-20 38M 38F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 25 სმ

100-25 38M 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-25 38M 38F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 30 სმ

100-30 38M 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-30 38M 38F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 35 სმ

100-35 38M 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-35 38M 38F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 40 სმ

100-40 38M 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-40 38M 38F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 45 სმ

100-45 38M 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-45 38M 38F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 50 სმ

100-50 38M 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-50 38M 38F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 60 სმ

100-60 38M 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-60 38M 38F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 80 სმ

100-80 38M 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-80 38M 38F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 3/8 - 20 სმ

100-20 38M 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-20 38M 12F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 3/8 - 25 სმ

100-25 38M 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-25 38M 12F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 3/8 - 30 სმ

100-30 38M 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-30 38M 12F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 3/8 - 35 სმ

100-35 38M 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-35 38M 12F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 3/8 - 40 სმ

100-40 38M 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-40 38M 12F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 3/8 - 45 სმ

100-45 38M 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-45 38M 12F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 3/8 - 50 სმ

100-50 38M 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-50 38M 12F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 3/8 - 60 სმ

100-60 38M 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-60 38M 12F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 3/8 - 80 სმ

100-80 38M 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-80 38M 12F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 3/8 - 100 სმ

100-100 38M 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-100 38M 12F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 1/2 - 40 სმ

100-40 12M 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-40 12M 12F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 1/2 - 60 სმ

100-60 12M 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-60 12M 12F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 1/2 - 80 სმ

100-80 12M 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-80 12M 12F

დამაგრძელებელი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 1/2 - 100 სმ

100-100 12M 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი დამაგრძელებელი შლანგი 100-100 12M 12F

გადამყვანი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 30 სმ

100-30 38F 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი გადამყვანი შლანგი 100-30 38F 38F

გადამყვანი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 35 სმ

100-35 38F 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი გადამყვანი შლანგი 100-35 38F 38F

გადამყვანი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 40 სმ

100-40 38F 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი გადამყვანი შლანგი 100-40 38F 38F

გადამყვანი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 45 სმ

100-45 38F 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი გადამყვანი შლანგი 100-45 38F 38F

გადამყვანი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 50 სმ

100-50 38F 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი გადამყვანი შლანგი 100-50 38F 38F

გადამყვანი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 60 სმ

100-60 38F 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი გადამყვანი შლანგი 100-60 38F 38F

გადამყვანი შლანგი - Flexitaly - 3/8 x 3/8 - 80 სმ

100-80 38F 38F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი გადამყვანი შლანგი 100-80 38F 38F

გადამყვანი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 1/2 - 25 სმ

100-25 12F 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი გადამყვანი შლანგი 100-25 12F 12F

გადამყვანი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 1/2 - 30 სმ

100-30 12F 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი გადამყვანი შლანგი 100-30 12F 12F

გადამყვანი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 1/2 - 35 სმ

100-35 12F 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი გადამყვანი შლანგი 100-35 12F 12F

გადამყვანი შლანგი - Flexitaly - 1/2 x 1/2 - 40 სმ

100-40 12F 12F
10,00 (GEL)

უჟანგავი ფოლადის მოქნილი გადამყვანი შლანგი 100-40 12F 12F